Mokyklos pedagogai

Eil.Nr. Pavardė, vardas Pareigos
1 Aleknavičiūtė Vilma Šokio mokytoja. Meninio ugd. mokytoja (darželio gr.) (Tiltagalių sk.)
2 Arnašienė Irma Ikimokyklinio ugdymo mokytoja (Tiltagalių sk.)
3 Baltaduonienė Jelena Anglų kalbos mokytoja
4 Bukauskienė Rimantė Lietuvių kalbos vyr. mokytoja
5 Garbaliauskienė Ramutė Pradinio ugdymo vyr. mokytoja (Tiltagalių sk.)
 6  Grigaliūnas Alvidas Matematikos, ekonomikos ir verslumo vyr. mokytojas
7 Grigaliūnienė Audronė Fizikos vyr. mokytoja, direktoriaus pavaduotoja
8 Gurevičienė Roma Ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė (Tiltagalių sk.)
9 Gustienė Rima Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė
10 Gvergždienė Laima Logopedė- vyr. spec. pedagogė (Tiltagalių sk.)
11 Jarackienė Lina Priešmokyklinio ugdymo vyr. mokytoja (Tiltagalių sk.)
12 Juškienė Renata Informacinių technologijų mokytoja metodininkė
13 Kamantavičienė Sigita Muzikos vyr. mokytoja .Meninio ugd. vyr. mokytoja (darželio gr.) (Tiltagalių sk.)
14  Lukoševičienė Danutė Pradinių klasių vyr. mokytoja
15  Lupeikytė Lina Anglų kalbos vyr. mokytoja
16  Maršantienė Zita Chemijos mokytoja, biologijos vyr. mokytoja
17  Martinkėnienė Rūta Dailės mokytoja, technologijų mokytoja, socialinė pedagogė
18  Matkevičienė  Jovita Logopedė-spec. pedagogė metodininkė
19  Mežiūnienė Nijolė Pradinių klasių mokytoja metodininkė
20  Murauskas Rimvydas Technologijų  mokytojas metodininkas
21  Nakrošytė Dalė Pradinio ugdymo vyr. mokytoja 
22  Piškovienė Daiva Rusų kalbos mokytoja metodininkė
23  Rusakevičienė Daiva Vaiko priežiūros atostogose
24  Sarapienė Vaida Tikybos vyr. mokytoja (Paliūniškis ir Tiltagalių sk.)
25  Savickienė Asta Ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė, pailgintos darbo dienos grupės auklėtoja 
26  Skumbinienė Lolita Pradinio ugdymo vyr. mokytoja (Tiltagalių sk.)
27  Stakienė Nida Pradinio ugdymo vyr. mokytoja (Tiltagalių sk.)
28  Stasiūnienė Lora Ikimokyklinio ugdymo mokytoja (Tiltagalių sk.)
29  Šedurskienė Dalia Istorijos mokytoja metodininkė, pilietiškumo pagrindų mokytoja, etikos mokytoja
30  Tomkevičienė Gintarė Bibliotekininkė, muzikos vyr. mokytoja
31  Vidžiūtė Nijolė Šokių vyr. mokytoja
32  Vilniškienė Daiva Fizinio ugdymo mokytoja metodininkė, geografijos mokytoja
Joomla templates by a4joomla