Mokyklos pedagogai

1.

Arnašienė Irma

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja (Tiltagalių sk.)

2.

Beinarauskienė Vesta

Mokytojo padėjėja, lietuvių kalbos mokytoja

3.

Bieliakovienė Jurgita

Dailės, technologijų mokytoja

4.

Bukauskienė Rimantė

Lietuvių kalbos vyr. mokytoja

5.

Grigaliūnas Alvidas

Matematikos, ekonomikos ir verslumo vyr. mokytojas

6.

Grigaliūnienė Audronė

Fizikos vyr. mokytoja, direktoriaus pavaduotoja

7.

Gurevičienė Roma

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė, pailgintos darbo dienos grupės auklėtoja

8.

Gustienė Rima

Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

9.

Jarackienė Lina

Priešmokyklinio ugdymo vyr. mokytoja (Tiltagalių sk.)

10.

Kamantavičienė Sigita

Muzikos vyr. mokytoja

11.

Karalevičienė Rima

Šokių mokytoja

12.

Kelpšaitė Jolita

Socialinė pedagogė

13.

Lukoševičienė Danutė

Pradinių klasių vyr. mokytoja

14.

Lupeikytė Lina

Anglų kalbos vyr. mokytoja

15.

Maršantienė Zita

Chemijos mokytoja, biologijos vyr. mokytoja

16.

Matkevičienė  Jovita

Logopedė-spec. pedagogė metodininkė

17.

Mežiūnienė Nijolė

Pradinių klasių mokytoja metodininkė

18.

Morkūnienė Daiva

Direktorė

19.

Murauskas Rimvydas

Technologijų  mokytojas metodininkas

20.

Nakrošytė Dalė

Pradinio ugdymo vyr. mokytoja

21.

Petrauskienė Dileta

Anglų kalbos mokytoja

22.

Piragienė Asta

Pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja, logopedė

23.

Piškovienė Daiva

Rusų kalbos, žmogaus saugos mokytoja metodininkė

24.

Sarapienė Vaida

Tikybos vyr. mokytoja (Paliūniškis ir Tiltagalių sk.)

25.

Simonavičienė Viktorija

Tikybos mokytoja, vaduojanti

26.

Skumbinienė Lolita

Pradinio ugdymo vyr. mokytoja (Tiltagalių sk.)

27.

Stakienė Nida

Pradinio ugdymo vyr. mokytoja (Tiltagalių sk.)

28.

Stasiūnienė Lora

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja (Tiltagalių sk.)

29.

Šalkauskaitė Rūta

Informacinių technologijų mokytoja metodininkė

30.

Šedurskienė Dalia

Istorijos mokytoja metodininkė, pilietiškumo pagrindų mokytoja, etikos mokytoja

31.

Tomkevičienė Gintarė

Bibliotekininkė

32.

Treščenkinas Mykolas

Muzikos mokytojas

33.

Venislovienė Olga

Logopedė-spec. pedagogė (Tiltagalių sk.)

34.

Vilniškienė Daiva

Fizinio ugdymo mokytoja metodininkė, geografijos mokytoja

Joomla templates by a4joomla