Eil. Nr.

Veiklos grupė

Mokytojas, pareigos

1

Metodinė taryba

Komisijos pirmininkė – Nijolė Mežiūnienė, mokytoja metodininkė

Sekretorė – Daiva Vilniškienė, mokytoja metodininkė

Nariai:

Dalia Šedurskienė, mokytoja metodininkė

Rimantė Bukauskienė, vyr. mokytoja

Roma Gurevičienė, mokytoja metodininkė.

2

Mokyklos vaiko

gerovės komisija

Komisijos pirmininkas – Audronė Grigaliūnienė, direktoriaus pavaduotoja;

Komisijos pirmininko pavaduotojas – Jolita Kelpšaitė, socialinė pedagogė;

Nariai:

Dalia Šedurskienė – klasės vadovė;

Alvidas Grigaliūnas – klasės vadovė;

Rimantė Bukauskienė – klasės vadovė;

Nijolė Mežiūnienė – klasės vadovė;

Daiva Vilniškienė – klasės vadovė;

Daiva Piškovienė – klasės vadovė;

Jovita Matkevičienė – logopedė-specialioji pedagogė.

3

Mokyklos

veiklos kokybės įsivertinimo

darbo grupė

Grupės vadovė – Daiva Vilniškienė, mokytoja metodininkė;

Grupės nariai Nijolė Mežiūnienė, mokytoja metodininkė, 

Audronė Grigaliūnienė, direktoriaus pavaduotoja, 

Dalia Šedurskienė, mokytoja metodininkė, 

Daiva Piškovienė, mokytoja metodininkė.

4

Mokyklos įvaizdžio formavimo grupė

Grupės vadovas, Daiva Morkūnienė, direktorė.

Nariai:

Greta Jankuvienė, ūkvedė, maitinimo organizatorė;

Dalia Šedurskienė, mokytoja, metodininkė;

Nijolė Mežiūnienė, metodinės tarybos pirmininkė;

Daiva Vilniškienė, mokytoja;

Zita Maršantienė, mokytoja;

Gintarė Tomkevičienė, bibliotekininkė;

Jolita Kelpšaitė, socialinė pedagogė.

Joomla templates by a4joomla