Eil. Nr.

Veiklos grupė

Mokytojas, pareigos

1

Metodinė taryba

Nijolė Mežiūnienė – Metodinės Tarybos pirmininkė, mokytoja metodininkė,

Asta Savickienė auklėtoja metodininkė

Dalia Šedurskienė, mokytoja metodininkė

Daiva Vilniškienė, mokytoja metodininkė

Gintarė Tomkevičienė, vyr. mokytoja

2

Mokyklos vaiko

gerovės komisija

Komisijos pirmininkas – Audronė Grigaliūnienė

Komisijos pirmininko pavaduotojas – Daiva Vilniškienė, klasės vadovė.

Nariai:

Dalia Šedurskienė – klasės vadovė;

Alvidas Grigaliūnas – klasės vadovė;

Rimantė Bukauskienė – klasės vadovė;

Nijolė Mežiūnienė – klasės vadovė;

Rūta Martinkėnienė – socialinė pedagogė;

Daiva Piškovienė, klasės vadovė;

Jovita Matkevičienė – logopedė-specialioji pedagogė

3

Mokyklos

veiklos kokybės įsivertinimo

darbo grupė

Grupės vadovė – Audronė Grigaliūnienė

Vertintojai – Daiva Vilniškienė, mokytoja metodininkė;

Nijolė Mežiūnienė, mokytoja metodininkė;.

4

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos komisija

Komisijos pirmininkė – Daiva Morkūnienė, direktorė;

Daiva Vilniškienė, mokytoja metodininkė;

Dalia Šedurskienė, mokytoja metodininkė;

Alma Namavičienė - Švietimo, kultūros ir sporto

skyriaus vyriausioji specialistė.

Joomla templates by a4joomla