Karjera

 

Uždaviniai:

 Siekiama, kad mokiniai:

 • pažintų karjerai svarbias asmenybės charakteristikas, socialinę aplinką ir socialinių vaidmenų įvairovę;
 • rastų ir efektyviai naudotų karjeros informaciją bei pasinaudotų mokymosi visą gyvenimą galimybėmis;
 • remdamiesi išsamiu savęs ir darbo pasaulio pažinimu, priimtų adekvačius karjeros sprendimus;
 • remdamiesi asmenine ateities vizija, keltų karjeros tikslus, sudarytų ir nuolat atnaujintų karjeros planą;
 • mokymosi ir laisvalaikio veiklose taikytų ir tobulintų karjerai svarbiausias bendrąsias kompetencijas;
 • būtų pasirengę sėkmingai pereiti į kitą karjeros aplinką ir ieškoti darbo.
 • teikia individualias konsultacijas profesinio kryptingumo klausimais;
 • veda klasės valandėles, skirtas savęs pažinimui, karjeros galimybių pažinimui;
 • Renka informaciją apie profesijas ir ją pateikia bibliotekoje (lentyna  ,,Profesijų pasaulis“).

Karjeros ugdymo grupė:

Audronė Grigaliūnienė  - direktoriaus pavaduotoja ugdymui; Rimantė Bukauskienė  - karjeros koordinatorė, lietuvių k. mokytoja; Gintarė Tomkevičienė – bibliotekininkė.


Teikiamos paslaugos:

 • Organizuoja renginius, susijusius su karjera
 • teikia individualias konsultacijas profesinio kryptingumo klausimais;
 • veda klasės valandėles, skirtas savęs pažinimui, karjeros galimybių pažinimui;
 • Renka informaciją apie profesijas ir ją pateikia bibliotekoje (lentyna  ,,Profesijų pasaulis“).
Joomla templates by a4joomla