Pagrindinis

Pamokos kitaip

Ugdymo(si) aplinka yra vienas iš esminių kokybiško mokymosi veiksnių, kaip ir mokomųjų dalykų integravimas. Tokiose pamokose žadinama mokinių mokymosi motyvacija, mokiniai greičiau įsimena reikiamą informaciją, pagilina, išplečia ir susieja žinias bei gebėjimus, ugdo gebėjimą bendrauti ir bendradarbiauti, mokosi kokybiškiau paskirstyti mokymosi laiką bei dirbti komandomis. Mokymas(is) priartinamas prie gyvenimo, padeda išvengti kartojimosi ir pernelyg didelių mokymosi krūvių.

Paliūniškio pagrindinėje mokykloje vyko integruotos chemijos, fizikos, biologijos ir geografijos mokomųjų dalykų pamokos.

Birželio 2 dieną 8–9 klasių mokiniai vyko į UAB „Aukštaitijos vandenys“. Šios pažintinės ekskursijos metu susipažino su vandens gavyba ir buitinių nuotekų tvarkymu. Sužinojo, kad pirmasis giluminis gręžinys, iš kurio vanduo tiekiamas Panevėžio miestui ir priemiesčiui, išgręžtas 1950 m. 1962 m. pradėjo veikti geriamo vandens tyrimų laboratorija ir įrengti 2 geriamo vandens rezervuarai. 1972 m. pradėjo veikti geležies pašalinimo iš vandens įrenginiai. Šiuo metu vandenvietėse išgaunama ir miestui tiekiama beveik 7 mln. m3 aukštos kokybės, ES direktyvų reikalavimus atitinkančio geriamo vandens.

Buitinių nuotekų tvarkymo stotyje mokiniai susipažino su nuotekų valymo įrenginiais ir jų technologiniu veikimo principu. Bendrovė vykdo biologinį nuotekų valymą ir atliekinio purvo surinkimą, perdirbimą ir panaudojimą.

9 ir 10 klasių mokiniai birželio 6 d. vyko į AB „Panevėžio energiją“. susipažino su įmonės istorija, valdymo struktūra, nuostatais, finansais, šilumos ir karšto vandens bei elektros energijos gamyba ir tiekimu vartotojui bei kaštais, korupcijos prevencija, darbuotojų darbo užmokesčiu, suteikta Europos sąjungos parama ir jos panaudojimu, jaunų žmonių karjeros perspektyvomis bendrovėje. Šiuo metu bendrovė investuoja į biokuro panaudojimą šilumos gamybai, katilinių ir šilumos trasų modernizavimą.

Buvo įdomu sužinoti, kad gamindama energiją ir šilumą bendrovė didelį dėmesį skiria aplinkosaugai: naudoja vietinį medienos kurą, gamtines dujas, vykstantiems procesams panaudoja atliekinę šilumą, gamybos procesai vyksta uždaru ciklu. Kas metai į atmosferą išmetama vis mažiau teršalų. Visiems ypač įdomu buvo stebėti procesus, vykstančius pačioje elektrinėje.

Pamokose 8–10 klasių mokiniai dalijosi patirtais įspūdžiais apie tai, ką jau žinojo ir ką sužinojo naujai.

Chemijos, biologijos mokytoja Zita Maršantienė,

fizikos mokytoja Audronė Grigaliūnienė ir geografijos mokytoja Daiva Vilniškienė

Joomla templates by a4joomla