Pagrindinis

Projektas ,,Lietuvos regionų etnografinių sodybų maketai“

Paskelbta: Ketvirtadienis, 2021 liepos 01 13:45

Mokykla vykdo vaikų socializacijos projektą ,,Savas kraštas kaip išaustas raštas", kurio tikslas – ugdyti mokinių tautinį tapatumą, padėti pažinti savo krašto tradicijas, kultūrą bei skatinti kūrybiškai pritaikyti etnokultūros žinias ir gebėjimus gyvenime.

Viena iš projekto veiklų – Lietuvos regionų etnografinių sodybų maketų pristatymas. Per dailės ir technologijų pamokas 7 klasės mokiniai gamino sodybų maketus, o istorijos ir etikos pamokose rinko informaciją apie etnografinių regionų architektūros bruožus, ruošė pranešimus ir juos pristatė integruotoje nuotolinėje pamokoje. Susipažinome su aukštaičių, žemaičių, dzūkų etnografinių sodybų maketais. Mokiniai pasakojo, kaip gamino, kas patiko ir kas sekėsi sunkiau. Visi džiaugiamės gražiais mokinių darbais, kurie pareikalavo ne tik kūrybiškumo, bet ir inžinerinio išmanymo bei informacinių technologijų įgūdžių.

 

 Dailės mokytoja Rūta Martinkėnienė

Istorijos mokytoja Dalia Šedurskienė