Pagrindinis

Kompetencijų ugdymas taikant meninės raiškos metodus

Paliūniškio pagrindinėje mokykloje lankėsi edukologai, aktoriai, šokėjai Ieva Jackevičiūtė ir Raimundas Klezys. Jie vedė praktinius mokymus skirtingų dalykų mokytojams bei mokyklos administracijai pasitelkdami teatro žaidimų, neverbalinės raiškos, kūrybinio rašymo, muzikavimo, piešimo ir kitų spontanišką kūrybą skatinančių metodų taikymą.

Mokymų metu dalyviai veikdami grupėse, porose, turėjo galimybę patirti meninių veiklų teikiamą kūrybos džiaugsmą ir tarpusavio komunikavimą nekasdieniais būdais. Veiklos parinktos tikslingai, siekiant kompetencijų (kultūrinės, kūrybiškumo, komunikavimo, socialinės, emocinės) ugdymo.

Mokymų tikslas – suteikti pedagogams praktines galimybes patirti meninio ugdymo metodų pritaikymo būdus, siekiant ugdyti kultūrinę, komunikavimo ir kitas kompetencijas pamokose, kūrybiniu-meniniu procesu skatinti ir puoselėti kūrybiškumą, savęs vertinimą, gerinti tiek kiekvieno asmens, tiek ir visos grupės savijautą. Menų pagalba skatinamas darbuotojų kūrybiškumas, pasitikėjimas savimi, noras dalintis.

Mokytojams meninės saviraiškos patirtis suteikė galimybę sustoti ir pasisemti patirties, kurios dėka galima save naujai, kūrybiškai atrasti netikėtose situacijose. Šių mokymų pagalba siekiama atskleisti savąjį kūrybingumą, spontaniškumą, naujas vidines galias, skatinti harmoniją, lavinti emocinį intelektą, atsipalaiduoti.

Mokytojai išmėgino komandinio darbo organizavimą taikant judesio improvizacijos ir neverbalinės raiškos praktinį metodą. Susipažino su tyriminės veiklos organizavimo specifika, taikant kūrybinio rašymo ir dokumentinio teatro metodą. Taip pat atrado refleksijos galimybes pasitelkus muzikavimo ir piešimo raišką. Pedagogai galės taikyti įgytas žinias apie teatro žaidimų organizavimo ir integravimo galimybes siekdami ugdymo proceso įvairiapusiškumo.

Meninės raiškos užsiėmimai, meno (dailės, šokio judesio, muzikos) terapijos metodai mokytojų komandai suteikė galimybę patirti savo spontanišką kūrybiškumą, žaidimo procesą, leido atrasti bei atskleisti naujas savo asmenybės kūrybiškas puses, patirti komandinės kūrybos džiaugsmą.

Direktorė Daiva Morkūnienė

Joomla templates by a4joomla